Gasvergadering in Heerenveen (LC, 24-05-2017)

“Hé Rob, artikel fabriceren?” Burgemeester Tjeerd van der Zwan was naast me aangeschoven. “Ja, ik wil er een pittig stukkie van maken.” “En dan zet je erin dat de burgemeester het helemaal met je eens is,” suggereerde hij stralend. “Goed idee!” We lachten beiden om de grap, niet te hard, want je mag als toehoorder niets zeggen tijdens zo’n commissievergadering. Spreektijd is er voor gemeenteraadsleden, ingehuurde deskundigen en wethouder Siebenga. Het publiek zwijgt. Tijdens een openbare commissievergadering op 18 mei werden we bijgepraat over gaswinning onder de gemeente Heerenveen. Voorzitter Van der Woude trapte opvallend genoeg af met de aansprakelijkheidskwestie bij eventuele schade. Daarna kreeg de voorzitter van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning in Friesland (CBAF) het woord. Na wat gehannes met de apparatuur konden we genieten van een presentatie mét filmbeelden van de CBAF. Hij benadrukte die onafhankelijkheid telkenmale; misschien omdat de leden benoemd zijn door de NAM, de provincie Friesland en gaswinningsbedrijf Vermilion? De CBAF houdt zich overigens alléén bezig met bodemdaling, niet met eventuele bodemtrillingen of -bevingen. Tja, daar gaat het nu net om bij schadegevallen voor de individuele burger. Kortom, de huidige CBAF is vooral voor overheden belangrijk. De particulier heeft aan deze commissie hoegenaamd niets.

Het Canadese bedrijf Vermilion Energy kreeg in 2012 een ‘omgevingsvergunning’, maar in Heerenveen ontstond pas eind vorig jaar ophef onder de bewoners van Heerenveen, vooral in Skoatterwâld, omdat juist onder hun wijk werd geboord. Mogelijk ging Vermilion eind vorig jaar over de schreef met nieuwe winning via gasput LZG-3. Er is Vermilion een last onder dwangsom opgelegd die tot 10 miljoen euro kan oplopen. Voor de nieuwe winning via die derde put is een adviesverzoek verstuurd aan de gemeente Heerenveen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Mijnbouwwet die gemeenten sinds 1 januari van dit jaar een zwaardere stem geeft bij goedkeuring voor dergelijke plannen. Tot die tijd “is er geen directe aanleiding tot zorg”, volgens de minister. De kans op bevingen wordt zelfs ingeschat op “nihil”. Misschien kan onze nationale gasactievoerder FdeJ intussen, voor de zekerheid, toch alvast wat ruimte in zijn agenda vrijmaken voor acties na de eerste Heerenveense aardbeving?

Over dertig jaar moeten, volgens de recente Energienota van het kabinet, alle huizen overigens worden verwarmd met bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken, mijmerde ik. Er wordt dan gekookt op elektriciteit. Waarom dan nog nieuwe gasvelden aanboren? Steek je geld liever in wat duurzamers dan de winning van fossiele brandstoffen! De burgemeester knikte goedkeurend …

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 onder Nieuws. Reageren kan door hier te klikken.

Reageer