Taal, talent, toekomst, Lelystad 2009

1. Is er zonder talent voor taal geen toekomst of suggereren de zo-even genoemde begrippen die tripartiete cohesie niet? Is er sprake van een drie-eenheid of veeleer van een coïncidentie?

2. Feit is dat vele op zelfontplooiing gerichte jongeren de contemporaine, complexe
ICT-maatschappij creatief, multidisciplinair, positivistisch, rebels maar ook taalgevoelig attaqueren.

3. De bollebozen onder hen archiveren daarbij up-to-date versies van gedownloade webpagina’s, sms’en geniale brainwaves, sturen elkaar gewetensvol hun ge-e-mailde blogs en promoten multi-interpretabele opinieartikelen van christendemocratische Tweede Kamerleden en oud-topambtenaren, onderwijl via fluorescerende mp3-spelers hiphopmuziek beluisterend.

4. Niettemin krijgen ze vele semiofficiële, onflatteuze etiketten opgeplakt: cybergeneratie, knip-en-plakgeneratie, apenstaartgeneratie, millenniumgeneratie en ander fraais; grotendeels negatieve, zelfs groteske connotaties.

5. Recentelijk creëerde de conjunctuurcyclus apocalyptische recessies, waarbij grote ideologieën crashten en collectieve ijkpunten verdampten. Rauw consumentisme wiste bevlogen idealen uit, cynisme gedijde voorspoedig.

6. Menig student, al of niet begiftigd met linguïstisch talent, waant zich nu onderdeel van een tenhemelschreiende soapopera, zich ondertussen afvragend of het lezen van pseudowetenschappelijke tijdschriften voor hem een eyeopener of een tantaluskwelling inhoudt; een sinecure is het ontegenzeggelijk niet.

7. Of je toekomstig bedje beter gespreid is via kennis van egyptologie, Sanskriet, middeleeuws Latijn of Middelnederlands, blijft discutabel, maar wat onsjes aanleg voor spelling en grammatica zijn ook voor Lelystatters onontbeerlijke ‘goede aanwensels’.

8. Al was het maar om de handleiding van je nieuwe iPod te kunnen lezen, het bestek van de architect te ontcijferen of je belastingformulier onberispelijk in te vullen. Anders blijven die zaken ook in de toekomst jip-en-janneketaal of zelfs abracadabra.