Lelystad geeft lucht (dictee 2010)

1. De campagneslogan ‘Lelystad geeft lucht’ werd medio 2009 gelanceerd. Velen reageerden positief op de kersverse, idyllische leuze, zoals de campagneontwerpers destijds zelf meldden.

2. Sommigen waren minder euforisch. Zij wezen, elkaar nabauwend, op het apocalyptische onheil van de potentiële luchthavenuitbreiding en de opeenvolgende economische crises.

3. Het is ongetwijfeld klip-en-klaar dat je in Lelystad goed woont, maar hoe zou Flevolands residentie eruitgezien hebben zonder de nijvere toewijding van City Marketing Lelystad en een goed geolied ambtenarenapparaat?

4. Nadere analyse leert ons dat Lelystad een van Nederlands groenste steden is. Bijna de helft van Lelystads oppervlakte bestaat uit bosschages; het nabijgelegen natuurreservaat Oostvaardersplassen heeft internationale allure.

5. Daar vind je ongerepte, grauwbruine moerassen met weidse plassen en woeste graslanden: thuishaven van talloze vogels zoals zeearenden, kiekendieven, buizerds en aalscholvers. Soms kruisen imposante grazers als heckrunderen, koniks, przewalskipaarden en edelherten je pad. *

6. Dat lees ik tenminste op de gemeentelijke website. Staan die regels er quasitoevallig of zijn daar ellenlange gedachtewisselingen tot in de hoogste echelons van het Lelystadse regentenkeurkorps aan voorafgegaan?

7. Ook het stadshart van Lelystad krijgt lucht; het enigszins verpauperde centrum ging op de schop, een nieuwe schouwburg verrees. Volgens sommige mensen is het oranje gevaarte een architectonisch wereldwonder, volgens andere een carnavalesk debacle. *

8. Er verschijnen nieuwe winkelpassages met veel glas-in-loodramen, het gemeentehuis wordt momenteel gerenoveerd. Ergo Lelystad timmert, ook in verkeerstechnisch opzicht, aan de weg.

9. Het vieve college van B en W overwon als gemeentelijk manusje-van-alles de planologische hobbels geruisloos en tot dusver zonder fundraisingbarbecues of andere semiofficiële bedelacties.

10. Maar wellicht rijzen de gemeentelijke belastingen straks als een tgv de pan uit, zodat de ingezetenen collectief moeten lijden en wellicht geëxalteerd lucht zullen geven aan hun opgekropte calimerocomplex.

* m.b.t. zijn 5:  … koniks, przewalskipaarden … mag ook (want ‘koniks’ zijn ook paarden); m.b.t. zin 7 was er veel discussie over andere of anderen: volgens ons is andere (zonder n) de enige juiste oplossing, want mensen uit het eerste deel moet er ook hier, in het tweede deel, achter gelezen/gedacht worden; m.b.t. zin 9: semi-officiële mag – facultatief – volgens het Groene Boekje ook.